• Gwarancja

&7. Gwarancja  

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie  są  nowe i są objęte gwarancją producenta.   Okres gwarancji jest zależny od producenta i jest okreslony w karcie gwarancyjnej produktu.  Problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie całego kraju, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

2. W przypadku towarów nie posiadających karty gwarancyjnej, zastepuje ją dowód sprzedaży.