• Reklamacje i zwroty

1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze sprzedawcą. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczących uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu uszkodzeń".  

2. Zgodnie z ustawą konsumencką Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru z uwzględnieniem poniższego punktu nr.3.  Zwracany towar musi posiadać nie zanieczyszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Należność za towar wraz z kosztami przesyłki zostaną zwrócone w terminie 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę. Nabywca ponosi koszt przesyłki  zwracanego towary do Sprzedawcy.Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.  

3. Towary sprowadzane specjalnie dla Nabywcy lub zlecane do produkcji dla klienta są  wyłączone z możliwości ich zwrotu. Dotyczy to w szczególności rzeczy  nieprefabrykowanych jak  meble , fronty meblowe lub drzwi,   których planowany okres sprowadzenia lub produkcji przekracza 7 dni.  Postawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta art 38 pkt 1 lub 3.

4. Dostarczone przez kuriera przesyłki, Nabywca jest zobowiązany odebrać i sprawdzić ich stan w jego obecności .W przypadku wątpliwości lub oznak uszkodzenia nalezy zażądać od kuriera spisania stosownego protokołu  a zaistniały fakt zgłosić Sprzedawcy drogą email,  załączając tenże protokól. Brak protokołu uniemozliwia skuteczne zgłoszenie raklamacji dla wad mogących powstać w czasie transportu od Sprzedawcy do Nabywcy.