• Regulamin

REGULAMIN
SKLEPU  FINISHDOM

 

&1. Strony transakcji


1. Sklep firmy Almax znajdujący się pod adresem www.finishdom.pl, prowadzi sprzedaż produktów wymienionych w ofercie na stronie www.  

2. Strona dokonująca zakupu w sklepie www.finishdom.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna lub inny podmiot prawny zwana dalej Nabywcą.  

3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów jest marka Finishdom należąca do firmy Almax, zwana dalej Sprzedawcą.     


&2. Przedmioty transakcji


1. Przedmiotem prowadzonych poprzez Strony transakcji są produkty wymienione w ofercie na stronie www.finishdom.pl w chwili składnia zamówienia.  

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).  

3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu  są nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.

4. Produkty takie jak meble, fronty meblowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, z uwagi na ilość kombinacji wyboru  rozmiaru lub ostatecznej  wersji składanego zamówienia a których planowany termin  realizacji lub produkcji przekracza 7 dni , są produktami nieprefabrykowanymi. 


&3. Składanie zamówień

1. Składanie zamówień w sklepie  odbywa się poprzez:  
a. wybranie i dodanie wybranych produktów do koszyka,  
b. kontakt telefoniczny ze sprzedawcą  
c. przesłanie zamówienia e-mailem na adres: sklep.fd@gmail.com  

 

&4. Potwierdzenie zamówień  

1. Potwierdzenie złożonego zamówienia następuje automatycznie z powiadomieniem na email Nabywcy.

2. Każde zamówienie złożone w sklepie musi zostać potwierdzone przez Nabywcę określoną wpłatą. Wpłata  określonej   kwoty do zamówienia jest potwierdzeniem  zawartej umowy sprzedaży na warunkach regulaminu sklepu Finishdom.

3. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku określonej wpłaty od Nabywcy  w terminie 2 dni roboczych.

4.Sprzedawca,  sklep Finishdom  firmy Almax, zastrzega możliwość wycofania realizacji zamówienia w przypadku:        

   a) braku dostępności zamówionego towaru u  dostawcy lub producenta, lub wycofania towaru z rynku

    b) gdy termin realizacji  zamówienia, mógłby przekroczyć  30 dni roboczych,  

W powyższych przypadkach sklep Finishdom  powiadomi o tym Nabywcę oraz zwróci  ewentualnie wpłaconą kwotę w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia.

 

 

&5. Formy płatności


1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
a. gotówka w kasie firmy - po zamówieniu i uzgodnieniu ze sprzedawcą terminu odbioru
b. przelewem  na konto bankowe sklepu  w terminie składnia zamówienia lub przed dostawą towaru
c. przedpłata przelewem lub gotówką,  w przypadku towarów sprowadzanych tylko pod określone zamówienie.
d. płatne za pobraniem, tylko małe artykuły (paczka o wym 10x20x30 cm) o wartości do 100 zł  

2. W przypadkach towarów produkowanych lub sprowadzanych na zamówienie od producenta obowiązuje Nabywcę przedpłata  w wysokości 90% zamówienia. Przy wartości zamówienia poniżej 500 zł obowiązuje przedpłata w pełnej wysokości.    

 

 

&6. Termin realizacji  

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów i nie przekracza 30 dni 

  2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do Nabywcy, przy czym uwzględnione są tylko dni robocze.

  3. Zamówienie składające się z różnych towarów o różnym czasie realizacji, jest dostarczane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

4. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie poinformowany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.  

 

 

&7. Gwarancja  

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie  są  nowe i są objęte gwarancją producenta.   Okres gwarancji jest zależny od producenta i jest określony w karcie gwarancyjnej produktu.  Problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie całego kraju, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

2. W przypadku towarów nie posiadających karty gwarancyjnej , zastępuje ją dowód sprzedaży.

 

&8. Reklamacje i zwroty  

1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze sprzedawcą. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczących uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu uszkodzeń".  

2. Zgodnie z ustawą konsumencką Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru z uwzględnieniem poniższego punktu nr.3.  Zwracany towar musi posiadać nie zanieczyszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Należność za towar wraz z kosztami przesyłki zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę. Nabywca ponosi koszt przesyłki  zwracanego towary do Sprzedawcy.Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.  

3. Towary sprowadzane specjalnie dla Nabywcy lub zlecane do produkcji dla klienta są wyłączone z możliwości ich zwrotu. Dotyczy to w szczególności  rzeczy nieprefabrykowanych jak meble , fronty meblowe czy drzwi których  planowany okres sprowadzenia lub produkcji przekracza 7 dni. Podstawa prawna:  Ustawa o prawach konsumenta art 38 pkt 1 i 3.

4. Dostarczone przez kuriera przesyłki, Nabywca jest zobowiązany odebrać i sprawdzić ich stan w jego obecności .W przypadku wątpliwości lub oznak uszkodzenia należy zażądać od kuriera spisania stosownego protokołu  a zaistniały fakt zgłosić Sprzedawcy drogą email,  załączając tenże protokół. Brak protokołu uniemożliwia skuteczne zgłoszenie reklamacji dla wad mogących powstać w czasie transportu od Sprzedawcy do Nabywcy.    

 

 

&9. Ochrona prywatności i inne prawa  

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr.133, poz. 883).  

2. Prezentacja zawartości Sklepu w Internecie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżone znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.    

 

&10. Postanowienia końcowe  

1. Wszystkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.  

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje i tp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.  

3. Sklep  nie wypożycza oferowanych produktów do testowania.  

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

5. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.